Waarom is vochtbeheersing belangrijk voor uw huis?

  • Martin 
Vochtbeheersing

Vocht beschadigt niet alleen een huis en leidt tot schimmels, schimmels en meeldauw, maar trekt ook termieten, knaagdieren en andere insecten aan. Daarom is vochtbeheersing zo’n belangrijke stap bij het onderhouden van uw eigendommen en het op afstand houden van ongedierte. Er zijn veel manieren om vocht uit de fundering van uw huis of bedrijfspand te verwijderen. Deze blog bespreekt de verschillende manieren om vocht en schimmelpreventie te voorkomen en te behandelen.

Iedereen die een huis of bedrijfspand bezit, weet welke kostbare schade water kan veroorzaken. Water aan de fundering kan grote schade aan uw eigendommen toebrengen en schimmel, meeldauw en schimmel veroorzaken. Water trekt ook termieten aan, wat tot wijdverspreide schade leidt.

beschadigt

Natuurlijk kan een lek onder of nabij een constructie schade veroorzaken of ander ongewenst ongedierte en organismen naar een specifieke locatie lokken, maar de overgrote meerderheid van de vochtcondities die we tegenkomen komen uit een meer algemene bron, namelijk water dat de constructie binnenkomt via grondwaterinsijpeling, onjuiste indeling of overmatige condensatie.

Water dat de fundering binnendringt – Hoog water tijdens regenachtige seizoenen of een ondiepe laag klei onder uw kruipruimte kan vochtinfiltratie veroorzaken. Deze problemen kunnen worden aangepakt door middel van ondergrondse afvoersystemen, met behulp van opvangpompen; polyethyleen vochtschermen en zelfbewaakte vochtafvoersystemen.

Condensatie – Lekkende of slecht geïsoleerde kanalen in de kruipruimte kunnen tot condensatie leiden. Zelfs als het leidingwerk niet in de grond onder het huis lekt, kan het in de kruipruimte verdampen. De hete, vochtige lucht komt in botsing met koelere lucht in de kruipruimte waardoor condensatie ontstaat. Deze problemen kunnen worden verholpen door het leidingwerk te vervangen of opnieuw af te sluiten in combinatie met een geautomatiseerd vochtafvoersysteem.

Een gerenommeerd vochtreguleringsbedrijf zal op zoek gaan naar beide soorten vochtproblemen en deze aanpakken.

Soorten vochtbehandeling

Luchtontvochtiger – Een luchtontvochtiger doet precies wat de naam aangeeft. Het haalt het vocht uit de lucht en voorkomt zo dat condens aan de fundering blijft kleven.

Opvangpompen – Een opvangpomp verwijdert en leidt het verzamelde water weg van een huis of eigendom. Opvangpompen zijn automatische systemen die leeglopen als het waterpeil stijgt.

Drainagesysteem

Dampschermen – Dampschermen zijn lichtgewicht polyethyleenplaten die in de kruipruimte op de grond worden gelegd. Deze barrières zijn ongevoelig voor water en condensatie.

Inkapseling – Kruipruimtes kunnen worden ingekapseld door dampschermen aan de funderingsmuren te bevestigen en deze af te dichten op de vloerdampschermen. Alle leidingen en steunen zijn ook verzegeld. Breeuwen wordt aangebracht op de funderingsmuur en barrières om het vocht af te dichten.

Drainagesystemen – Drainagesystemen voeren water weg van probleemgebieden via een afvoerleiding en deponeren het water vervolgens op een geschikter gebied. Franse afvoeren zijn een soort afvoersysteem dat water door leidingen onder het grind voert.
Regenpijpen en verlengers – Beide voeren het water van uw dak weg van het huis. Het gebruik van extenders voert het water verder weg, wat de voorkeur heeft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *